Stand van zaken juli 2023

19-07-2023
414 keer bekeken 0 reacties

Door de coronacrisis, stijgende grondprijzen en nu ook door de situatie in de Oekraïne zijn lonen en prijzen flink gestegen. Dit heeft gevolgen op de verwachte kosten voor het project in geval we vasthouden aan het gekozen ontwerp uit 2019 (open stroomdal).

Dit ontwerp is verder uitgewerkt in verschillende varianten, zoals we deze gepresenteerd hebben tijdens de informatieavond op 25 mei 2022. Deze varianten voldoen aan de ambities die we hebben voor het project. Het zorgt er alleen ook voor dat er te weinig budget is om de kosten te kunnen betalen. 

De stuurgroep heeft daarom de opdracht gegeven om te kijken wat haalbaar is binnen het beschikbare budget. Daarbij willen de bestuurders (zoveel mogelijk) vasthouden aan de ambities van dit project. Zie ook ons nieuwsbericht van december 2022.

De stuurgroep heeft in februari 2023 afgesproken dat:

  • de projectgroep bekijkt welk haalbaar ontwerp zoveel mogelijk past bij de ambities en waar de omgeving zich ook in kan vinden; 

  • de projectgroep dit uitwerkt in één variant waarover de bestuurders kunnen beslissen;  

  • de projectgroep de financiële consequenties verder uitwerkt; 

  • de opdrachtgevers tegelijkertijd zoeken naar oplossingen om de hogere kosten te kunnen betalen. 

De afgelopen periode heeft de projectgroep aan deze opdracht gewerkt. Het resultaat gaat in september naar de stuurgroep.  

Stikstof

Ook het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt wordt geraakt door de stikstofproblemen. De bestuurders buigen zich in september over het ontwerp. Dan kan de projectgroep kijken wat de gevolgen zijn voor het project. We zoeken nu al naar oplossingen. 

Vervolg 

Wij hopen in september, na vergadering van de stuurgroep, meer informatie te kunnen delen over het vervolg. 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen