Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt' moet ervoor zorgen dat de waterstand bij hoogwater ongeveer 20 centimeter zakt, zodat ook bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar afneemt. Dit is merkbaar tot aan Venlo.

Provincie Noord-Brabant pakt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Limburg, waterschappen en diverse gemeenten en andere mede-overheden en samenwerkingspartners  het ‘flessenhalsprobleem’ aan. Waterveiligheid, landschappelijke inpassing, maatschappelijk economische activiteiten en kosten zijn zaken die we meenemen. Het project moet in 2028 afgerond zijn.

Zo zorgen we dat iedereen langs de Maas veilig en fijn kan blijven wonen, werken en recreëren. U leest er alles over in deze infographic.

Lees meer over het projec

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"224823"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 Video's

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"236470"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Partners

Provincie Noord-Brabant

 

Waterschap Aa en Maas

 

Gemeente Land van Cuijk

Waterschap Limburg

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

Staasbosbeheer

 

Provincie Limburg

 

 

Cookie-instellingen