Informatieavond van 28 september 2022 uitgesteld

16-09-2022
532 keer bekeken 0 reacties

De bestuurders hebben op 8 september jl. geen beslissing genomen over een ontwerp voor het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt.

Dat betekent dat de informatieavond op 25 september a.s. niet doorgaat. Deze was gepland om u bij te praten over het gekozen uitvoeringsontwerp (de voorkeursvariant). 

Door de enorme prijsontwikkelingen van de afgelopen jaren is het ontwerp bijna 30% duurder uitgevallen. De bestuurders hebben daardoor een grote uitdaging: hoe kan de eerder gekozen oplossing “Open Stroomdal” binnen het beschikbare geld uitgewerkt worden? De bestuurders hebben op 8 september 2022 besloten tijd te nemen tot eind december 2022 om dit verder te onderzoeken. We werken nu verschillende mogelijkheden verder uit. 

Wat dit betekent?
De informatieavond op 28 september a.s. stellen we daarom uit. Zodra de stuurgroep een beslissing heeft genomen, organiseren wij een nieuwe informatiebijeenkomst. Dit is waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2022.

Gemaakt afspraken: 

  • Het projectteam werkt samen met de opdrachtgevers (Rijk, provincies Limburg en Noord-Brabant, Waterschappen Aa en Maas en Limburg, gemeente Land van Cuijk, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer) nieuwe mogelijkheden uit; deze passen zoveel als mogelijk bij de ambities van het project en houden vast aan het maatschappelijk draagvlak en de kwaliteit voor een ontwerp. 
  • De samenwerkingspartners kijken welke financiële bijdrage zij extra kunnen leveren. Het projectteam werkt dit verder uit.
  • Bij het vinden van een mogelijke oplossing (uiterlijk december 2022) komen de bestuurders opnieuw bijeen. Zij nemen dan een beslissing over het ontwerp en het vervolg; de start van de voorbereidingen van de uitvoering.
     

Afbeeldingen

Cookie-instellingen