Terugblik werkatelier 7 april 2022

19-04-2022
481 keer bekeken 0 reacties

Op donderdag 7 april organiseerden we het vijfde werkatelier. Dit stond in het teken van de twee uitgewerkte voorlopige voorkeursvarianten.

Op donderdag 7 april organiseerden we het vijfde werkatelier. Dit stond in het teken van de twee uitgewerkte voorlopige voorkeursvarianten. Velen uit de omgeving waren aanwezig en bogen zich over de twee varianten (variant 1 en variant 2). Het ingenieursbureau gaf een toelichting hoe beide varianten worden beoordeeld.  Dit is de presentatie van het werkatelier. In vier groepen hebben we de volgende punten besproken:

  • De meningen over de verschillende onderdelen uit de beoordeling;
  • Eventueel gemiste punten;
  • Onderdelen uit de beoordeling die men belangrijk vindt. 

Enkele zaken vielen op:

  • Men was positief over beide varianten en gaf veel tips op detailniveau.
  • Bezwaar kwam uit de omgeving op de ophoging van de provinciale weg (in variant 2). Men zag geen nut en noodzaak. Er kleefden te veel nadelen aan in de ogen van de omgeving. 
  • Men vond het belangrijk dat er aandacht is voor de vele wandelaars en fietsers in het gebied.  

We hebben alle laatste informatie verzameld. Conclusie: de bijeenkomst heeft niet geleid tot grote wijzigingen in het ontwerp. Het ingenieursbureau sleutelt nu aan de laatste punten in de ontwerpen. Half mei buigen de bestuurders zich over de varianten en nemen ze een besluit over een voorlopige voorkeursvariant. Zij baseren hun keuze op de input uit het werkatelier en wegen belangen, kosten en milieuaspecten af. 
 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen