Uitgangspuntennotitie milieueffecten

10-01-2022
408 keer bekeken 0 reacties

Uitgangspuntennotitie milieueffecten als start voor de vergelijking van varianten voor het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt gaat de weerd bij Oeffelt verlagen en de doorgang onder de provinciale weg N264 (Duits Lijntje) groter maken. Doel is een betere doorstroming van de Maas. De plannen kunnen ook effecten hebben op het milieu. De provincie Noord-Brabant werkt hiervoor samen met verschillende samenwerkingspartners (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Land van Cuijk, waterschappen Aa en Maas en Limburg, Rijkwaterstaat, Provincie Limburg en Staatsbosbeheer. Komende periode gaan deze partners deze effecten in beeld brengen. In de uitgangspuntennotitie staat wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Welke alternatieven, milieu-onderwerpen en omgevingszaken gaan we onderzoeken? En hoe gaan we dat onderzoek doen? Dit staat opgeschreven in een uitgangspuntennotitie.

De uitgangspuntennotitie voor Ruimte voor de Maas bij Oeffelt kunt u vanaf 10 januari t/m 7 februari 2022 inzien via deze link. U kunt hierop een reactie geven in deze periode. Kunt u de notitie niet digitaal bekijken? Neem dan contact op met omgevingsmanager Annemarie Bovée via telefoonnummer 06-55686988. Dan sturen wij u een geprint exemplaar toe.

Hoe kunt u uw reactie geven?

Heeft u zelf nog aandachtspunten op het gebied van milieueffecten? Mist u bijvoorbeeld onderwerpen? Heeft u opmerkingen over de manier waarop we de milieueffecten gaan onderzoeken? Dan kunt u een reactie indienen. Dit kan op twee manieren:

  • Digitaal

De provincie Noord-Brabant ontvangt uw reactie bij voorkeur digitaal. U kunt uw reactie op de uitgangspuntennotitie van 10 januari t/m 7 februari 2022 indienen via dit formulier.

  • Telefonisch

Iedere woensdag van 09.00 uur tot 10.00 uur (van 10 januari t/m 7 februari) kunt u telefonisch contact opnemen met de omgevingsmanager van Ruimte voor de Maas bij Oeffelt, via het telefoonnummer 06-55696988.

Vervolg

Bij de besluitvorming over het voorkeursalternatief geven de bestuurders mee welke reacties we hebben ontvangen en hoe we daarmee zijn omgegaan. In de inleidende hoofdstukken van het milieueffectrapport (MER) beschrijven wij hoe wij met de inbreng zijn omgegaan. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid op het MER te reageren.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen