Werkateliers zorgen voor waardevolle input

02-12-2021
314 keer bekeken 0 reacties

Afgelopen periode heeft de provincie Noord-Brabant samen met bureau RHDHV vier werkateliers georganiseerd om het eerder vastgestelde idee uit 2018 (het Voorkeursalternatief) verder uit te werken.

Het gaat over de volgende werkateliers:

  • In werkatelier 1 is gekeken naar welke extra kansen/projecten er aansluiten op het Voorkeursalternatief. 
  • In werkatelier 2 is gekeken naar de uitwerking van verbeteringen van het ontwerp (opdracht die bestuurders aan het einde van de verkenning hebben meegegeven).
  • In werkatelier 3 is gekeken naar waar er winst is te halen op duurzaamheid (o.a. circulariteit, verminderen van energieverbruik, kansen voor natuur en kansen voor gezondheid).
  • Werkatelier 4 hebben we gebruikt om de informatie uit werkateliers 1 t/m 3 bij elkaar te brengen in een schets voor het inrichtingsplan. 

Resultaten

De werkateliers zijn druk bezocht en met name in het werkatelier over extra kansen en projecten was de omgeving breed vertegenwoordigd. Dank voor degene die aanwezig waren. Tijdens de werkateliers hebben we teruggeblikt op het verkenningenrapport. En zijn we verder gegaan waar we zijn gebleven in 2018. De gewenste optimalisaties (op hoogte brengen van de N264, wel of niet afgraven Duits Lijntje en grootte grondlichaam aansluitend op de pijler van de brug) hebben we verder uitgewerkt en besproken. We hebben de lijst met mogelijke extra kansen en projecten uit het verkenningsrapport besproken en geactualiseerd. Dit betekent dat er kansen zijn afgevallen en nieuwe bij zijn opgenomen in de lijst. En daarnaast hebben we stil gestaan bij duurzaamheid. 

Twee varianten

Door de werkateliers kunnen we twee varianten nader uitwerken. Deze varianten hebben we besproken in het vierde werkatelier met een brede vertegenwoordiging van partners en omgeving. We hebben zo punten op de i kunnen zetten. Wilt u meer weten wat we besproken hebben? Neem dan even de presentatie van deze twee varianten door. 

Nog tips of ideeën?

Kon u niet bij (een van de) werkateliers aanwezig zijn? Heeft u nog wel tips of ideeën voor ons om mee te nemen in het uitwerken van het voorkeursalternatief?  Dan kunt u deze plaatsen op de interactieve kaart op onze website. Dit kunt u doen tot 15 december, dan kunnen we uw opmerkingen nog op tijd meenemen.

Hoe verder?

De stuurgroep buigt zich deze maand over de twee varianten. Na besluitvorming in de stuurgroep worden deze twee varianten onderdeel van de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Vanwege de invloed op de omgeving en het milieu is het belangrijk om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure is hiervoor een geschikt middel. Een eerste stap in dit proces is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het geeft aan wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Een NRD geeft inzicht in de achtergronden de waterveilligheidsopgave en de projecten die tegelijk uitgevoerd kunnen worden. Deze informatie is nodig om vervolgens een milieueffectrapport (MER) op te stellen.

Reactie geven op NRD

De NRD leggen we ter inzage. Dat betekent dat iedereen hierop een reactie kan geven. We noemen dit zienswijzen. Zo kunnen mensen gericht aangeven wat naar hun mening moet worden onderzocht in het MER om bij te dragen aan een goede besluitvorming. Planning van de ter inzage is 10 januari 2022. 

Nog vragen?

Stuur dan even een e-mail naar ruimtemaasoeffelt@brabant.nl
 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen