Vooruitblik werkateliers

16-11-2021
212 keer bekeken 0 reacties

In de komende twee weken organiseren wij vier werkateliers om het eerder vastgestelde idee uit 2018 (het Voorkeursalternatief) verder uit te werken.

Het gaat over de volgende werkateliers:
•    In werkatelier 1 kijken we welke extra kansen/projecten er aansluiten op het Voorkeursalternatief. 
•    In werkatelier 2 kijken we naar de uitwerking van verbeteringen van het ontwerp (opdracht die bestuurders aan het einde van de verkenning hebben meegegeven).
•    In werkatelier 3 kijken we waar er winst is te halen op duurzaamheid (o.a. circulariteit, verminderen van energieverbruik, kansen voor natuur en kansen voor gezondheid).

•    We gebruiken werkatelier 4 om de informatie uit werkateliers 1 t/m 3 bij elkaar te brengen in een schets voor het inrichtingsplan. Daarin verwerken we 2 of 3 varianten die de basis vormen voor de effectbeoordeling in de Milieu Effecten Rapportage. In dit werkatelier toetsen we wat men vindt van deze varianten.

Digitaal

Gezien de huidige coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt de werkateliers digitaal te organiseren in plaats van fysiek. Heeft u zich aangemeld voor één van deze werkateliers? Dan ontvangt u hierover een bericht via de e-mail. 
 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen