Belangrijke stap voor Hoogwaterveiligheidsproject 'Ruimte voor de Maas bij Oeffelt'

18-06-2024
236 keer bekeken 0 reacties

Provincie Noord-Brabant en verschillende samenwerkingspartners kunnen verder met de aanpak van het ‘flessenhalsprobleem’ bij Oeffelt. Hierbij houden zij rekening met de landschappelijke inpassing in het kleinschalige UNESCO Maasheggengebied.

In 2028 is het waterpeil in Oeffelt 20 centimeter gezakt in tijden van hoogwater. Alle partners, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW) zijn het eens over het ontwerp, ook wel de voorkeursvariant (VKV). Ook is bekend wie wat financieel bijdraagt.

Droog houden bij hoogwater
De partners zijn blij zijn dat ze overgaan tot actie in Oeffelt. Saskia Boelema, gedeputeerde Water en Bodem van de provincie Noord-Brabant vertelt hier mee over in deze video.

Het water uit de Maas kan straks beter haar weg vinden. Dat komt door een opening van 250 meter in het schuine oplopende deel van de provinciale weg N264 en het ‘Duits Lijntje’ richting de brug over de Maas. Over deze opening komt de nieuwe brug.

Maasheggenlandschap
De aanpak heeft ook oog voor cultuurhistorische elementen in het gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Maasheggen, het voormalig ‘Duits lijntje’ en de kazematten (een soort bunkers). Op het gebied van natuur blijft het cultuurhistorische UNESCO-Maasheggenlandschap behouden en wordt het versterkt. Dit gebeurt onder meer door de verbeterde ecologische inrichting van de nieuw aan te leggen weerd, door de aanleg van nieuwe heggen en het creëren van nieuw leefgebied voor de das. Zo gaf ook wethouder Antoinette Maas in de video aan.

Planuitwerking en kosten
In 2021 is de planuitwerkingsfase van het project gestart. In deze fase is verder gewerkt aan het voorkeursalternatief (VKA) uit de verkenningsfase. Deze is verder uitgewerkt in een voorkeursontwerp, ook wel de voorkeursvariant (VKV) genoemd. De partners hebben daarbij gekeken naar milieueffecten, kosten, of het te realiseren is en of er voldoende steun voor het ontwerp is. Het totale budget voor het project is 50,75 miljoen euro.

Informatieavond
Op maandag 23 september organiseert provincie Noord-Brabant een informatieavond in De Kleppenburg in Oeffelt om de omgeving te informeren over de afronding van de planuitwerkingsfase en de planning voor het vervolg. Meer informatie hierover volgt nog via de nieuwsbrief.

Nog geen abonnee van de nieuwsbrief? Meld u dan snel aan.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen